?

Log in

Hikipinko · muistelee


luck

Recent Entries · Archive · Friends · Profile

* * *
Eilen oli se päivä, kun jätin autoni kymmeneksi minuutiksi oven eteen kun kannoin kamoi sisään, ja tietty olin saanut sakot. (sunnuntai-aamuna klo 10, wtf, kuinka joku voi edes jaksaa kiertää ratsaamassa autoja sillon, kun kaikki peruspaikatki on ilmaisia kaikkialla? No, ilmeisesti joku jaksaa.) Olin maailman huono-onnisin tyttö.
Tänään oli se päivä kun tiputin maahan n. parin tonnin objektiivin. "Hups", sanoi tyttö. Toistaseks se ei oo kuitenkaan vielä paljastanut olevansa rikki, olen maailman hyväonnisin tyttö. (Tietty objektiivin korvais vakuutus elleivät kovin kieroiksi rupeisi, sakkoja varten ei oo vakuutusta.)

Odotan mielenkiinnolla huomista.

Current Location:
hem
Current Mood:
okay okay
* * *
* * *
[User Picture]
On April 15th, 2008 08:12 am (UTC), e110 commented:
Mikä siihen lappuun oli merkitty syyksi?

Kuorman purkaminen ja lastaaminen on sallittua jalkakäytävällä. Mä ainakin valittaisin.
"Polkupyörän ja mopon saa pysäyttää ja pysäköidä jalkakäytävälle ja pyörätielle. Muunkin ajoneuvon saa erityistä varovaisuutta noudattaen pysäyttää lyhyeksi ajaksi jalkakäytävälle ja pyörätielle ajoneuvoon nousemista, siitä poistumista, sen kuormaamista tai kuorman purkamista varten, milloin läheisyydessä ei ole käytettävissä muuta pysäyttämiseen sopivaa paikkaa ja pysäyttämiseen on pakottavia syitä. Pysäytetty ajoneuvo ei kuitenkaan saa kohtuuttomasti haitata jalkakäytävällä ja pyörätiellä kulkemista. Kuljettajan on tällöin pysyteltävä ajoneuvonsa läheisyydessä ja tarvittaessa siirrettävä ajoneuvo paikkaan, jossa se ei häiritse muuta liikennettä."

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267
[User Picture]
On April 15th, 2008 07:11 pm (UTC), lilimartini replied:
noh, mä en varsinaisesti ollut pysäköinyt jalkakäytävälle kun vaan köh, autotielle. Yksisuuntaisen kadun sille laidalle, mihin ei saa pysäköidä -mun auton ohi mahtu kyl hyvin ajamaan autolla.
[User Picture]
On April 16th, 2008 08:50 am (UTC), e110 replied:
Joo. Ja tossa on sitten se typerä syy, miksi pyörätiet ja jalkakäytävät on täynnä autoja, koska mainitsemani poikkeus on erityisesti sallittu, ja järkevämmin pysäköitynä tulee sakko. Paskaa säkää sulla kieltämättä.

Noo, aina kannattaa silti valittaa. Perusteena tavaran kuormaus ja jalkakäytävälle pysäköinnin aiheuttama lain kirjaimen mainitsema kohtuuton haitta. Sitä voi vielä vähän värittää tuohtumisella, että tästä eteenpäin pysäköit aina jalkakäytävälle välittämättä jalankulkijoista. Rapussasi asuvat erityisryhmät, kuten sotainvalidit ja pienet lapset voi laittaa mukaan, niin siihen saa riittävästi materiaalia asian ratkaisemiseksi tunnepohjaisesti sun hyväksi. Tai jos ei ratkea, niin saatpahan rahoille vastinetta ostamalla virkamiesten työaikaa.
* * *

Previous Entry · Leave a comment · Share · Next Entry